SMITi klienditugi võtab 24/7 vastu politseinike, päästjate, päästekorraldajate ja ametnike kõnesid ning e-kirju. Meie tehnikud aitavad kliente ligikaudu 400 erinevas asukohas üle Eesti, sh saartel.

Kas olete mõelnud, milliseid arvuteid vajab Häirekeskus või kuhu pöörduvad 112 töötajad, kui neil endal on tehnilist abi vaja? Kuidas jõuavad politseiautodesse erinevad seadmed ning mida tuleb teha, et metsatulekahjude korral saaksid päästjad võimalikult operatiivselt infot vahetada?

Suur osa SMITi teenindusvaldkonna igapäevasest tööst on seotud meie klientidele – politseinikele, piirivalvuritele, päästjatele, häirekeskuse ja siseministeeriumi töötajatele – arvutite ja eriseadmete kasutamisel tehnilise toe pakkumise ja nõustamisega. Meie töötajad tagavad, et olemas oleks vajalikud seadmed ja need oleks töökorras. Me abistame ja nõustame neid nii telefoni kui ka e-posti teel, vajadusel sõidame kohale ka kliendi juurde.

Politseinike, päästjate ja häirekeskuse töötajate töö eeldab tihti väga kiiret reageerimist, mis tähendab, et sama kiire ja operatiivne peab olema ka nende tööks vajalik tehniline tugi. Meie ülesandeks on, et siseturvalisuse valdkonna pea 8000 töötajal oleks kindel, mugav ja turvaline oma tööd teha.

Teenindusvaldkonnas on töö jaotatud erinevate üksuste ja rollide vahel

  • Klienditugi toetab ja nõustab meie haldusala töötajaid ööpäevaringselt tehnilistel teemadel nii telefoni kui ka e-posti teel ning seirab pidevalt infosüsteemide toimimist.
  • Regionaalosakonna tehnikud on seal, kus on meie kliendid, ehk nad tegutsevad olukordades, kus kasutajaid ei ole võimalik kaugelt aidata.
  • Tooteomanikud tegelevad arvutitöökoha ja prinditeenuse strateegilise planeerimise, arendamise ja haldamisega, mis hõlmab ka teenuste eelarve planeerimist ja vajalike lepingute sõlmimist. Tooteomanikud tagavad vajaliku riist- ja tarkvara olemasolu ning ajakohasuse kõigil töökohtadel üle terve meie haldusala.
  • Protsessijuhid toetavad asutuse kvaliteedijuhtimist. Nad on intsidendihalduse, probleemihalduse ja muudatusehalduse protsesside eestvedajateks ning suunanäitajateks, pidades oluliseks, et kõik protsessid oleksid lihtsad ja tööd toetavad.

SMITi klienditugi võtab 24/7 vastu politseinike, päästjate, päästekorraldajate ja ametnike kõnesid ning e-kirju. Meie tehnikud aitavad kliente ligikaudu 400 erinevas asukohas üle Eesti, sh saartel.