SMITi klienditugi toetab ja nõustab Siseministeeriumi haldusala töötajaid ööpäevaringselt tehnilistel teemadel nii telefoni kui ka e-posti teel ning seirab pidevalt infosüsteemide toimimist. Meile on oluline meie klientide rahulolu.

Peamised rollid, mida klienditoes igapäevaselt täidame

  • toetame haldusala töötajaid arvutialastes küsimustes ning kõikide SMITi poolt pakutavate IKT-teenuste osas;
  • monitoorime SMITi poolt pakutavate teenuste toimimist 24/7 ning tagame sellest tuleneva vajaliku ja võimalikult operatiivse infoedastuse.

Klienditoe töös on meile võrdselt olulised kiirus, kvaliteet ja kliendikeskne lähenemine. Meie ambitsioon on pakkuda kõrge kvaliteediga operatiivset teenust ehk olla justkui „tehniline 112“ kõigile meie klientidele.