NimiAmetikohtTelefonE-post
Mart Nielsenpeadirektor612 6200...
Karin Andrejevjuhtkonna assistent...
Andmekaitse...
Meediapäringud59017166...

Äriteenuste valdkond

Marti Lungpeadirektori asetäitja äriteenuste valdkonnas...

Identiteediteenuste osakond

Kaija Kirchosakonnajuhataja...

Menetlusteenuste osakond

Kalmer Kärblaneosakonnajuhataja...

Piiriteenuste osakond

Siim Türnpuuosakonnajuhataja...

Pääste- ja hädaabiteenuste osakond

Hipe Israelosakonnajuhataja...

Rahvastikuteenuste osakond

Maie Ristissaarosakonnajuhataja...

Sisuteenuste osakond

Väino Kiuruosakonnajuhataja...

Veebiteenuste osakond

Marti Lungosakonnajuhataja kt...

Baasteenuste valdkond

Einar Laagriküllpeadirektori asetäitja baasteenuste valdkonnas ...

Töökohateenuste osakond

Olesja Puumeisterosakonnajuhataja...

IT-taristu osakond 

Einar Laagriküllosakonnajuhataja kt...

Infoturbeosakond 

Andrus Novoseltsevosakonnajuhataja...

Klienditoe osakond

Helena Veetõusme osakonnajuhataja...

Platvormiteenuste osakond

Helen Kelderosakonnajuhataja...

Regionaalosakond

Andrias Kuldosakonnajuhataja...

Sideteenuste osakond

Elina Tomsonosakonnajuhataja...

Tugiteenuste valdkond

Agne Aijapeadirektori asetäitja tugiteenuste valdkonnas...
Kairi Suleasjaajamisjuht...
Marju Seppfinantsjuht...
Hindrek Helmhaldusjuht...
Kärt Kinnaspersonalijuht...
Kristel Kraagvärbaja...
Priit Davelõiguse ja hangete juht, andmekaitse...
Erle Ekshangete tiimijuht...
Krista Rebanehankejuht...
Lagle Sokmannhankejuht...
Kristi Vahurhankejuht...
Mattias Miklihankejuht...
Tanel Terasejurist...
Kerli Pilljurist...

Strateegiaosakond

Janek Rozovstrateegiajuht...