NimiAmetikohtTelefonE-post
Mart Nielsenpeadirektor612 6200...
Karin Andrejevjuhtkonna assistent...
Andmekaitse...
Meediapäringud...
Eger Karusekommunikatsioonijuht 52 67656...

Äriteenuste valdkond

Marti Lungpeadirektori asetäitja äriteenuste valdkonnas...

Identiteediteenuste osakond

Marti Lungosakonnajuhataja kt...

Menetlusteenuste osakond

Kalmer Kärblaneosakonnajuhataja...

Piiriteenuste osakond

Romet Saalisteosakonnajuhataja...

Pääste- ja hädaabiteenuste osakond

Hipe Israelosakonnajuhataja...

Rahvastikuteenuste osakond

Maie Ristissaarosakonnajuhataja...

Sisuteenuste osakond

Väino Kiuruosakonnajuhataja...

Veebiteenuste osakond

Marti Lungosakonnajuhataja kt...

Baasteenuste valdkond

Einar Laagriküllpeadirektori asetäitja baasteenuste valdkonnas ...

Töökohateenuste osakond

Olesja Puumeisterosakonnajuhataja...

IT-taristu osakond 

Indrek Sinisaarosakonnajuhataja...

Infoturbeosakond 

Einar Laagriküllosakonnajuhataja kt...

Klienditoe osakond

Helena Veetõusme osakonnajuhataja...

Platvormiteenuste osakond

Helen Kelderosakonnajuhataja...

Regionaalosakond

Andrias Kuldosakonnajuhataja...

Sideteenuste osakond

Andrias Kuldosakonnajuhataja kt...

Tugiteenuste valdkond

Agne Aijapeadirektori asetäitja tugiteenuste valdkonnas...
Eger Karusekommunikatsioonijuht...
Kairi Suleasjaajamisjuht...
Marju Seppfinantsjuht...
Hindrek Helmhaldusjuht...
Kärt Kinnaspersonalijuht...
Kristel Kraagvärbaja...
Priit Davelõiguse ja hangete osakonna juhataja, andmekaitse...
Krista Rebanehankejuht...
Lagle Sokmannhankejuht...
Kristi Vahurhankejuht...
Mattias Miklihankejuht...
Tanel Terasejurist...
Kerli Pilljurist...
Erle Ekshankejurist...

Strateegiaosakond

Janek Rozovstrateegiajuht...