2020. aasta mais lõppes Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamise projekti 1. etapp

Tegemist oli 1. etapiga Häirekeskuse hädaabiteate menetlemise rakenduste nö põlvkonna vahetamise projektis ehk „SOS3“-s, mille lõppeesmärgiks on hädaabiteadete menetlemise tööprotsessi kindlustavate tarkvara komponentide koondamine ühtseks terviklikuks koosvõimeliseks süsteemiks.

SOS2 põlvkonna hädaabiteate menetlemiseks vajalikud tarkvarakomponendid olid tehnoloogiliselt vananenud. Põhiliste komponentide loomist alustati 9,5 aastat tagasi projektide GIS-112 ja SMS-112 raames ning võeti kasutusse 7,5 ja 6 aastat tagasi. Jätkuarenduste käigus ei uuendatud rakenduste platvormi tehnoloogiaid (Grails, jQGrid ja JQuery) ning need olid sõltuvalt rakendusest üks või kaks põlvkonda vanad. Lisaks koormasid operatiivrakendust operatiivtöö välised funktsionaalsused sh kasutajagrupid ning andmebaas oli ülekoormatud liigsete andmetega.

Hädaabiteadete menetlemise töövoo mõttes oli suurimaks probleemiks selle killustatud erinevate eraldiseisvate rakenduste vahel (nt kõnede juhtimine ja kõnesalvestuste haldus). Kui hädaabiteadete menetlemise tööprotsessi kindlustavad tarkvarakomponendid koondada ühtseks terviklikuks koosvõimeliseks süsteemiks, siis ei pea menetlejad enam tegema liigseid tööoperatsioone, mis on seotud erinevate komponentide vahel navigeerimiseks. Selle tulemusena suureneb hädaabiteatele reageerimise kiirus ja kui suureneb reageerimise kiirus, siis jõuavad päästjad ja kiirabi abivajaja juurde kiiremini. Kriitiliste juhtumite korral sõltub igast sekundist inimeste elu päästmine ja jäävate tervisekahjustuste ärahoidmine. Samuti sõltub kahjude suurus sellest, kui kiiresti päästjad põlengut kustutama saavad hakata.

Tervikprojekti (SOS3) eesmärgiks on eelpool kirjeldatud probleemide lahendamine: tehnoloogilise võla vähendamine, funktsionaalsuste, kasutajagruppide ja andmete ümberjaotus uute komponentide vahel ning mis peamine – menetlustöövoogude integratsioon sidelahendustega. Projekti tulemusena tekib unikaalne ning innovaatiline lahendus, kus 112 töövood sh kaardikasutamine, positsioneerimine, lühima teekonna arvutamine jne on integreeritud sidelahendustega (kõnede haldus, raadioside võrgu kasutus operatiivressursi juhtimisel). Lahendus peaks võimaldama tööd teha ka olukordades, kus teenused/serverid pole lühiajaliselt kättesaadavad.

    Projekti „Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 496 015,20 euroga.