Analüüs andmete migratsiooniks pildiserverist ABIS-esse

Projekti eesmärk on UUSIS pildiserveri andmestruktuuri ühildamine ABIS andmestruktuuriga, et oleks võimalik UUSIS-es sisalduvad biomeetrilised andmed migreerida ABIS süsteemi. UUSIS-es sisalduvate biomeetriliste andmete migratsioon ABIS süsteemi on eelduseks, et kasutada ABIS süsteemi poolt loodavat võimekust biomeetriliste andmete võrdlemiseks.

Projekti tulemusena on loodud eeldus UUSIS pildiserveri andmete migreerimiseks ABIS süsteemi. Seeläbi on võimalik haldusmenetlustoimingute käigus isikusamasuse tuvastamise protsesse täiustada ja optimeerida.

Toetuse summa: 65 047,44 eurot