Biomeetriapõhise võrdlussüsteemi (ABIS) rakendamine

Projekti tulemusena on hangitud riistvara, millele paigaldatakse keskne biomeetriapõhise võrdlussüsteemi tarkvara, milles asuvate algoritmidega teostatakse biomeetriliste andmete (sõrmejälg, näokujutis jm) võrdlust. Lisaks arendatakse välja tarkvara tootjast sõltumatu teenuste kiht. Tarkvara rakendamise ning teenuste kihi arendusega luuakse kõigile riigi infosüsteemidele võimekus ühetaoliselt töödelda biomeetrilisi andmeid ning tarbida biomeetria võrdluse teenuseid.

Projekti eesmärk on luua riigile võimekus teostada biomeetria põhiseid isikute samasustuvastusi ja isikute tuvastamist nii piiril, isikut tõendavate dokumentide väljaandmisel, õigusliku staatuse menetlustes kui ka õiguskaitse tegevustes.

Toetuse summa: 485 380 eurot