Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamine

Projekti käigus luuakse uus terviklik IKT lahendus, mis integreerib erinevate kommunikatsiooni kanalite (operatiivkõne- ja operatiivraadioside) kasutamise töövood ning vähendab seeläbi hädaabiteadete menetlemisele kuluvat aega.

Projekti eesmärgiks on koondada hädaabiteadete menetlemise tööprotsessi kindlustavad tarkvara komponendid ühtseks terviklikuks koosvõimeliseks süsteemiks.

Toetuse summa: 496 015,20 €