Loodi Päästeameti avalikke e-teenuseid koondav ja pakkuv ohutusportaal

Projekti raames loodi Päästeameti avalikke e-teenuseid koondav ja pakkuv ohutusportaal.

Portaal lihtsustab infovahetust ja tõhustab Päästeameti koostööd elanikkonna, asutuste ja ettevõtete ning koostööpartneritega, sh tuleohutuse eest vastutavate isikute, tuleohutusspetsialistide, pottseppade ja korstnapühkijate ning pääste- ja ennetuse valdkonna vabatahtlike vahel. Portaal võimaldab täita seadusandlusest tulenevad kohustused mugavalt ja arusaadavalt, vajalik info objektide tuleohutusalase olukorra kohta on kergesti leitav ja kättesaadav.

Ohutusportaal aitab Päästeametil väliste koostööpartneritega infovahetust senisest tõhusamalt korraldada ning suurendada kasutajate rahulolu Päästeameti e-teenustega.

Projekti „Päästeameti avaliku ohutusalase teenusportaali ja uute e-teenuste arendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 197 376 euroga.