Luuakse ohutuse infosüsteemi uus tehniline lahendus

Projekti raames viiakse läbi Päästeameti ohutuse infosüsteemi (OIS) arendustööd ning luuakse uus tehniline lahendus, mis võimaldab teenistujatel haldusmenetlust läbi viia ja seadusandlusest tulenevaid nõudeid täita ühes terviklikus tarkvarakeskkonnas. 

Projekti peamiseks eesmärgiks on läbi targema planeerimise täpsemalt tabada ohutusjärelevalve ja ennetustöö teenuste sihtgruppe.

Tänu arendustööde käigus loodavatele liidestustele paraneb andmete kättesaadavus ja asutuste vaheline koostöö. Samuti luuakse võimalused arendusi kasutada veebikeskkonnas ning vähendatakse tehnoloogilist võlga, st senine põhiosas monoliitne süsteem tükeldatakse ning viiakse üle uutele kaasaegsetele tarkvararaamistikele.

Projekti kasusaajateks on ohutusjärelevalve ja ennetustöö teenuste arendajad ning elluviijad. Läbi tegevuste tõhusama ja riskipõhise planeerimise ja automaatse aruandluse ning avaliku teenuse sihtgruppide täpsema tabamise saavad projektist kasu ka ohutusjärelevalve objektide esindajad, eluruumide valdajad ja koostööpartnerid. Lisaks on arenduse üheks eesmärgiks laiendada edaspidi kasutajate ringi ka väljapoole Päästeametit – erasektoris tegutsevatele tuleohutusteenuste pakkujatele nagu nt korstnapühkijad ja tuleohutusettevõtted.

Toetuse summa: 268 800 eurot