Näovõrdluse modaalsuse, sh tõrkesiirde, rakendamine ABIS kesksüsteemis

Projekti eesmärk on ABIS näovõrdluse modaalsuse tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajaliku riistvara soetamine ja paigaldamine.

Projekti tulemina on hangitud, tarnitud ja paigaldatud ABIS näovõrdluse modaalsuse ja sama modaalsuse tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajalik riistvara primaarses ja sekundaarses andmekeskuses.

Toetuse summa: 300 000 eurot