Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamine

Projekti tulemusena viiakse infosüsteemi POLIS uuenduslikule teenusepõhisele arhitektuurile. Infosüsteem POLIS pakub töökeskkonda haldus- ja süüteomenetluse läbiviimise jaoks ning uue süsteemi täielikul valmimisel asendatakse sellega lõplikult hetkel kasutuses olev menetlusinfosüsteem MIS.

Projekti eesmärk on luua POLIS infosüsteemile kaasaegne arhitektuur, mis võimaldab pakkuda menetlejatele stabiilset, võimsamat ja kiiremat teenust ning viia sellele üle olulisema, igapäevases kasutuses oleva menetlusinfosüsteemi funktsionaalsuse osa.

Toetuse summa: 466 560,00 €