Rahapesu andmebüroo infosüsteemi uue versiooni (RABIS2) loomine

Projekti käigus luuaks uus rahapesu andmebüroo infosüsteem, mis liidestatakse X-teega ja Euroopa keskse süsteemiga FIU.NET. Rahapesu andmebürood ehk FIU-d edastavad kesksüsteemi infot, mis aitab teha kindlaks ebaseadusliku tegevust ning jõuda kiiremini ja efektiivsemalt kuritegelike skeemide avastamiseni. Lisaks arendatakse välja RABi X-tee teenused, mille abil on võimalik ettevõtetel senisest mugavamalt edastada ja saada andmeid, mis puudutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist. Uus süsteem vahetab Eestis täielikult välja senise RABIS süsteemi.

Projekti eesmärk on asendada olemasolev tehnoloogiliselt vananenud RABIS ning luua uus efektiivsem tarkvara. Eesmärk on selle kaudu suurendada RABi töö efektiivsust ning rahvusvahelise andmevahetuse operatiivsust.

Toetuse summa: 418 932,97 €