Rahvastikuregistri e-teenuste arendamine kodanikule

Projekti tegevuste tulemusena muudetakse e-teenused rahvastikuregistris paremini leitavateks ja kasutatavateks. Projekti tulemusena valmib iseteeninduskeskkond, mis pakub intuitiivseid ja kasutajasõbralikke e-teenuseid. Ühtlasi kiireneb rahvastikuregistris andmete uuendamise protsess, mis tagab andmete asja- ja ajakohasuse.

Projekti eesmärk on arendada kasutajasõbralik ja intuitiivne keskkond rahvastikuregistri teenuste pakkumiseks. Pakkuda kasutajatele kaasaegsemaid teenuseid, mis skaleeruvad ka mobiilsetele seadmetele, vähendades seeläbi inimeste ajakulu ja suurendades kasutusmugavust. Tagada kasutajatele rahvastikuregistri teenuste kättesaadavus ning vähendada tekkivat menetlusteenuste osutamise kulu.

Projekti raames arendatakse juurde järgmised teenused:

  • Omaniku eluruumi registreeritud isikute päring;
  • Elukoha registreerimise teate esitamise teenus;
  • Surma fakti päring;
  • Põhjendatud päring teiste inimeste andmete kohta rahvastikuregistrist;
  • Rahvastikuregistri juurdepääsupiirangu kehtestamine oma andmetele.

Toetuse summa: 399 012,00 €