Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – III osa

Projekti tegevuste tulemusena laiendatakse primaarse andmekeskuse kahe õla kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

Käesoleva projekti tegevuste tulemusena laiendatakse kahte virtuaalset andmekeskuse kõrgkäideldavat arvutus- ja andmesalvestus klastrit vastavalt primaarse andmekeskuse arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. SMIT eesmärk on vältida arvutus- ja andmesalvestusmassiivist tingitud intsidente.

Toetuse summa: 500 000,00 €