Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse laivõrguseadmete laiendamine

Projekti tegevuste tulemusena hangitakse ja laiendatakse primaarse andmekeskuse jaoks vajalikud välisühenduste ja andmekeskuste vahelised võrguseadmed. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

Projekti eesmärgiks on vältida laivõrguseadmete riketest tingitud intsidente; tagada IKT teenuste osutamisel sõltumatus interneti teenusepakkujatest (ühe teenusepakkuja võrgu rike ei katkesta IKT teenuste osutamist); vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest.

Toetuse summa: 300 000,00 €