Projekti tegevuste tulemusena hangitakse ja laiendatakse primaarse andmekeskuse jaoks vajalikud välisühenduste ja andmekeskuste vahelised võrguseadmed. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

Projekti eesmärgiks on vältida laivõrguseadmete riketest tingitud intsidente; tagada IKT teenuste osutamisel sõltumatus interneti teenusepakkujatest (ühe teenusepakkuja võrgu rike ei katkesta IKT teenuste osutamist); vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest.

Toetuse summa: 300 000,00 €