Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse tulemüüride ja seadmekappide siseste võrguseadmete laiendamine

Projekti tegevuste tulemusena on SMIT-l võimalik tagada sisejulgeoleku primaarses andmekeskuses kõrgkäideldav andmesidelahendus ja IKT teenuste käideldavus ja andmekogude terviklikkus ning konfidentsiaalsus küberrünnakute toimumisel. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

Projketi eesmärgiks on tagada tõrgeteta IKT teenuste osutamine ja eelduse loomine valitsemisala IKT teenuste kolimiseks kõrgkäideldavale taristule; IKT teenuste käideldavuse ja andmekogude terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse tagamine;uue tehnoloogia rakendamisega vabaneda vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

Toetuse summa: 262 000,00 €