Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse jaoks vajalikud välisühenduste ja andmekeskuste vahelised võrguseadmed. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

Projekti eesmärk: vältida laivõrguseadmete riketest tingitud intsidente;tagada IKT teenuste osutamisel sõltumatus interneti teenusepakkujatest (ühe teenusepakkuja võrgu rike ei katkesta IKT teenuste osutamist);vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

Toetuse summa: 283 000,00 €