Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine laivõrguseadmetega

Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse jaoks vajalikud välisühenduste ja andmekeskuste vahelised võrguseadmed. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

Projekti eesmärk: vältida laivõrguseadmete riketest tingitud intsidente;tagada IKT teenuste osutamisel sõltumatus interneti teenusepakkujatest (ühe teenusepakkuja võrgu rike ei katkesta IKT teenuste osutamist);vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

Toetuse summa: 283 000,00 €