Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine tulemüüridega ja seadmekappide siseste võrguseadmetega

Projekti tegevuste tulemusena on SMITil võimalik tagada sekundaarse andmekeskuses andmesidelahendus ja IKT teenuste käideldavus ja andmekogude terviklikkus ning konfidentsiaalsus küberrünnakute toimumisel. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

Projekti eesmärk: tõrgeteta IKT teenuste osutamine ja eelduse loomine valitsemisala IKT teenuste kolimiseks kõrgkäideldavale taristule; IKT teenuste käideldavuse ja andmekogude terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse tagamine; vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

Käesoleva projekti tegevuste tulemusena soetatakse ja juurutatakse tulemüürid ja seadmekappide sisesed võrguseadmed vastavalt sekundaarse andmekeskuse arhitektuurile. Sekundaarse andmekeskuse tehniline arhitektuur baseerub primaarse andmekeskusega samalaadsel lahendusel, et tagada selle lihtne ja efektiivne hallatavus ning võimaldada riistvara kiiret asendamist rikete korral.

Toetuse summa: 335 000,00 €