Sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde rakendamine ABIS kesksüsteemis

Projekti tulemina on hangitud, tarnitud ja paigaldatud ABIS sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajalik riistvara sekundaarses andmekeskuses ning sellega loodud valmisolek tõrkesiirde tarkvara paigaldamiseks.

Projekti eesmärk on ABIS sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajaliku riistvara soetamine ja paigaldamine.

Toetuse summa: 426 700 eurot.