Sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde rakendamine ABIS kesksüsteemis

Projekti eesmärgiks oli ABIS sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajaliku riistvara soetamine, paigaldamine ja töösse rakendamine.

Projekti tulemina paigaldati ABIS sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde lahenduse realiseerimiseks vajalik riistvara sekundaarsesse andmekeskusesse ning installeeriti tõrkesiirde tarkvara. Tõrkesiirde lahendus võimaldab tagada ABIS andmekogule määratud turvaklassi.ABIS-e rakendamine tervikuna aitab tõsta isikusamasuse kontrollimise turvalisust, tõsikindlust ja usaldusväärsust, vältida dokumendivõltsingute kasutamist ning tõhustada teadmata kadunud isikute leidmist. Ühtlasi tõsta välispiiri turvalisust ja ennetada seeläbi illegaalset immigratsiooni.

Projekti „Sõrmejälje võrdluse ja salvestamise modaalsuse tõrkesiirde rakendamine ABIS kesksüsteemis“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 141 144,12 euroga.