Tagasisaatmisvaldkonna IT-lahenduste arendused

04.03.2024

Projekti eesmärk on tagasisaatmise valdkonna infosüsteemide (ILLEGAAL2, SKEELD) järjepidev arendamine ja parimate lahenduste väljatöötamine ning töösse rakendamine.

Projekti tulemusena on tagasisaatmise valdkonnaga seotud IT arendusi järjepidevalt ja jätkusuutlikult realiseeritud. Arendustööde läbiviimisel on arvestatud tervikvaadet ja lähtutud valdkonna vajadustest.

Elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti partner: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Projekti periood: 01.01.2024-31.07.2028

Toetuse summa: 994 340,20 eurot

Kaasrahastanud Euroopa Liit. Siseministeerium