Varjupaiga valdkonna IT arenduste ülalpidamiskulud

Projekti eesmärk: Varjupaigasüsteemi, sh varjupaigamenetluse IT süsteemide ülalpidamise ja jätkusuutlikkuse tagamine. Varjupaigasüsteemide IT arendus- ja haldustööde läbiviimine.

Projekti tulemus: Varjupaigasüsteemide arendus- ja haldustööd on läbi viidud ning IT süsteemide ülalpidamine on jätkusuutlikult tagatud.

Projekti periood: 01.01.2023-31.12.2029

Toetuse summa: 309 455 eurot