X-tee 6. versiooni juurutamine politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides ning tehniliste vahendite hankimine

Projekti tegevuste tulemusena on politsei- ja päästevaldkonna elutähtsate infosüsteemide juures kasutusele võetud uus X-tee 6. versioon, millega kaasneb kiire üheaegne ajakohaste turvameetmetega varustatud andmevahetuskihi kasutuselevõtt riigi elutähtsate infosüsteemide rakendamisel. Projekti käigus soetatakse teine HSM seade. Teise seadmega tagatakse kõrgkäideldavale süsteemile esitatud nõue - peab olema kaks eraldi toimivat füüsilist seadet.

Projekti peamiseks eesmärgiks on Siseministeeriumi valitsemisala politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides tagada X-tee andmevahetuse turvalisuse tagamine läbi uue X-tee 6. versiooni realiseerimise ning süsteemide kõrgkäideldavuse tagamine.

Toetuse summa: 500 000,00 €