Dokumendihaldussüsteem DELTA

Allalaadimine

Tarkvara kood on avalikustatud Bitbucketi keskkonnas:

Seotud tarkvara

DELTAga seotud tarkvarad on Bitbucketist leitavad SMIT DEVEL nimelise kasutaja alt: https://bitbucket.org/smitdevel

Dokumendihaldustarkvara DELTA tutvustus

Siit leiad info dokumendihaldustarkvara DELTA kohta ning saad alla laadida vajalikud failid tarkvara Delta kasutuselevõtuks.

DELTA on loodud organisatsiooni dokumendihalduse töövahendiks, milles on realiseeritud dokumendi elukäigu jaoks vajaminev funktsionaalsus. Lisaks Siseminiteeriumi haldusalale on DELTA juurutatud ka Justiitsministeeriumi haldusalas.

Kuigi DELTA loodi eelkõige Siseministeeriumi vajadusi silmas pidades, on kasutajatelt kogutud vajaduste info piisavalt üldine, et DELTA oleks oluliste muudatusteta rakendatav ka teistes asutustes. DELTAl on lihtne ja kasutajasõbralik kasutajaliides. Ühe kliki kaugusel on kasutajaga seotud menetluses olevad dokumendid ning samas on võimalus avada ka kogu struktuuripuu kõigi oma sarjadega.

DELTAl on paindlik kasutajaõiguste süsteem, mis võimaldab piirata dokumendi nägemist või muutmist vastavalt vajadusele.

DELTA võimaldab faile muuta MS Office’i või OpenOffice’i dokumente kasutades lokaalset tarkvara. Samuti on võimalik e-posti kliendi vahendusel edastada kirju otse DELTAsse:

 • Liides MS Office’ga võimaldab kasutaja arvutist süsteemi hõlmata ühe või mitu dokumenti korraga. DELTAS oleva dokumendi avamisel lukustatakse fail muutmiseks ja välistatakse kellegi teise poolt tehtud muudatuste lisamine. Igast lisatud failimuudatusest moodustub uus failiversioon. Failide kustutamisel on kasutajal alati võimalus fail taastada.
 • Liides MS Outlook’ga aga annab võimaluse hõlmata süsteemi kogu e-kiri koos selle manusega või ainult manuse, vältides seeläbi sisutühja info salvestamist DELTAsse. E-kirjade välja saatmine toimub läbi ühise aadressraamatu ning vajadusel saab kontakte ka käsitsi lisada.

Dokumenti on võimalik otsida nii metaandmete järgi kui täistekstiotsinguga, mis hõlmab ka lisatud failide sisu. Tihti kasutatavaid otsinguid on võimalik salvestada.

Dokumendi elutsükkel Deltas on reguleeritud töövoogudega. Töövoogudena on kirjeldatud kõik dokumentidega seotud ülesanded. Üksikutest töövoogudest on võimalik vastavalt läbiviidavatele menetlusprotsessidele eelseadistada terviktöövooge.

DELTA on veebipõhine rakendus Alfresco platvormil. Arhitektuuriliselt koosneb süsteem kolmest komponendist:

 • Dokumentide depositoorium
 • Dokumentide metaandmestiku depositoorium
 • Äriloogika ja integratsiooni kiht, kus asub ka töövoogude menetlemise mootor

Olemasolev baasrakendus on realiseeritud koostöös AS Nortaliga (endisenimega AS Webmedia).

Litsentseerimine

Tarkvara põhineb Alfresco platvormil, millele kohalduvad GPLv2 (GNU General Public License) litsentsitingimused. Iga käesoleva tarkvara allalaadinud isik on kohustatud eelnimetatud litsentsitingimustest lähtuma.

GPLv2 olulisemad tingimused on järgmised:

 • kõigil, kes on õiguspäraselt saanud juurdepääsu GPLga litsentseeritud tarkvarale (muuhulgas käesolevalt veebilehelt allalaadides), on õigus seda ise kasutada ja teistele GPLi tingimustel edasi jagada;
 • GPL kohustab alati koos tarkvaraga levitama ka selle lähtekoodi – see tähendab, et tarkvara edasiarendamine kolmandate isikute poolt ei ole mitte ainult lubatud, vaid ka tehniliselt võimalik;
 • tarkvara iseseisvaks edasiarendamiseks ei ole vajalik tarkvara algse levitaja (antud juhul SMIT) nõusolek, edasiarendamise tingimused tulevad üksnes GPLst;
 • GPL ei kohusta kedagi tarkvara kolmandatele isikutele jagama (nt kui mõni kolmas isik otsustab Delta tarkvara edasi arendada, ei kohusta GPL neid edasiarendusi kellelegi jagama), kuid kui tarkvara looja on otsustanud seda teha, on see lubatud üksnes GPLi tingimustel – see tagab tarkvara vaba leviku;
 • vastupidiselt levinud eksiarvamusele ei keela GPL nõuda tarkvara levitamise eest raha (SMIT levitab Delta tarkvara tasuta, kuid näiteks isik, kes on saanud Delta tarkvara SMITilt, võib seda omakorda tasu eest edasi levitada);
 • GPL on levinuim vaba tarkvara litsents ja on IT sektoris laialt aktsepteeritud.

GPL litsentsi tingimustega saab tutvuda aadressil: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ei vastuta käesoleva tarkvara lähtekoodi allalaadinud isikute GPL litsentsitingimuste edasise täitmise eest ega paku tarkvarale tehnilist tuge.

Alfresco litsentseerimispoliitika

Delta tarkvaraarendus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest.