Meie väärtused

  MÕTLEN AVATULT

Tean, et alati on olemas veel parem lahendus

 • Mõtlen raamist välja ja julgustan ka teisi seda tegema.
 • Olen avatud uuendustele, need võivad mind ja organisatsiooni rikastada.
 • Täiendan oma teadmisi ja oskusi, tutvun parimate praktikatega.
 • Jagan oma teadmisi teistega.
 • Väärtustan kõikide ideid ja ettepanekuid, isegi kui need ei ühti minu omadega.

  VASTUTAN ISE

Mõtlen läbi, kuhu tahan oma tööga jõuda ning jõuan sinna välja

 • Sean selgeid eesmärke ja selgitan neid teistele.
 • Eesmärgi saavutamiseks valin sobivaima viisi ja julgen teha otsuseid.
 • Liigun kindlalt eesmärgi suunas ja viin alustatu lõpule, teen asjad ära.
 • Hoian silmis ühiseid eesmärke ja suurt pilti ning tean oma rolli selles.
 • Analüüsin teekonda eesmärgini ja tulemust ning õpin vigadest.

  KAASAN TEISI

Ainult koos kolleegidega jõuan parima tulemuseni

 • Kaasan erinevaid partnereid, selgitan ootusi, kuulan nende arvamusi ja olen valmis kompromissiks.
 • Olen ühise asja eest väljas ja ei võistle oma kolleegidega.
 • Annan ausat tagasisidet ja selgitan oma valikuid.

  HOOLIN IGAÜHEST

Kuulan kolleegi, aga ei unusta ka iseennast

 • Suhtun igaühte hoolivalt, võrdselt ja lugupidavalt.
 • Hindan enda ja teiste tööaega, pean ajast ja kokkuleppest kinni.
 • Väärtustan igaühe isiklikku aega ja üldjuhul ei oota tööülesannete täitmist vabal ajal.
 • Usaldan oma ala eksperte ja lasen neil oma tööd teha.
 • Märkan ja tunnustan igaühe panust.
 • Toetan ja aitan ka siis, kui see ei ole otseselt minu tööülesanne.