Päästeameti Demineerimiskeskuse demineerijate kasutuses oleva infosüsteemi DEMISe teise etapi käigus arendati infosüsteemi laoarvestuse ja asendiskeemide osa, täiendati lõhkekehade andmebaasi, lisati koolitusmoodul ja täiendati statistika osa.

Teise etapi kõige olulisem osa on demineerimissündmustele asendiskeemide lisamise võimalus. Asendiskeemi abil on võimalik esiteks uurida sündmuskoha kohta teada olevat infot, näiteks lähedalasuvad koolid, lasteaiad, erinevad kommunikatsiooniliinid. Teiseks on selle abil võimalik ära näidata ohutsoon ning läbi viidud tööde paiknemine ümbruskonnas.

Samuti väga oluline arendus tehti laoarvestuse loomiseks. Laoarvestust peetakse demineerijate poolt erinevate tegevuste käigus kasutatud lõhkematerjali kohta.

DEMIS on kokkuvõttes arendatud infosüsteemiks, mis alates hetkest, kui Häirekeskus saab väljakutse teate, annab demineerijatele sündmusest ülevaate, samuti jagab see infot, millised väljakutsed on varem selles piirkonnas olnud. Selleks on demineerijatel turvaline võimalus kaugelt infosüsteemile ligi saada.

Projekti ISFP-17 „Demineerimistööde infosüsteemi DEMIS arendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 105 792,00 euroga.