Rohkem kui aasta eest alustatud e-politsei projekti teine etapp on läbi ja selle tulemusena on Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) kasutusele võetud uus tark- ja riistvara lahendus, mis vahetab välja patrullsõidukites ligikaudu 11 aastat tagasi kasutusele võetud lahenduse.

Lisaks tarkvarale saavad politseisõidukid ajale jalgu jäänud autoarvuti asemel uued tolmu- ja põrutuskindlad tahvelarvutid koos kinnitusdoki, seiremooduli ja staatusnupustikuga.

Politsei töös on otsuste tegemisel väga oluline info saamise kiirus ja selle õigsus ning uus e-politsei tarkvaralahendus toetab patrullide tööd kiirete infopäringute pakkumisega. Politseinik saab tahvelarvutis töötava veebipõhise rakenduse kaudu, üle turvalise andmevahetuse kanali x-tee, pärida infot teistest riiklikest andmebaasidest Nii on võimalik kiiresti tuvastada näiteks isikute tagaotsimise, juhtimisõigus, sõiduki andmete seotud infot. Kuigi Infole ligipääs sarnaneb vana süsteemi (M-KAIRI) võimalustega, on uus lahendus kaasaegsel tarkvara platvormil. Info esitlusviis on visuaalselt arusaadavam ja intuitiivsem. Viimane tähendab, et e-politsei kasutajaliides on kliendi jaoks kasutusjuhendi ja koolitusvaba.

Projekti II etapi tulemina on uus lahendus kasutusvalmis 212-s politseisõidukis, sealhulgas uutes, 2016, aasta keskel hangitud piirivalvesõidukites. See tähendab, et umbes pooltes PPA operatiivsõidukites on vana e-politsei tehnika asendatud uuega ning järgmises projektietapis varustatakse uue e-politseiga kõik ülejäänud PPAs kasutusel olevad patrullsõidukid. Tarkvara alusplatvormi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja selle MS Windows serverlahendusega ühendamiseks hangiti välitöökoha arvutitele ka operatsioonisüsteemi litsentsid.

Projekti ISFP/ISFB-3 „Uue välipolitsei arvutitöökoha loomine (II etapp)“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 1 795 727,88 euroga.