Täna, 29. juulil avaldas Riigikontroll e-residentsuse programmi tulemuslikkust hindava auditi. SMITil on oluline roll e-residentsuse programmi arendamisel ning hinnates järjepidevalt riske, kavandame asjakohaseid maandamismeetmeid. E-residentsuse programmi järelkontroll toimib ja olemasolevat kontrolli on plaanis efektiivsemaks muuta. Koostöös PPAga valmib aastaks 2021 järelkontrolli tööriista täiendus, mille üks osa on masspäringute tegemine. „Masspäringute tegemise võimalus on oluline arendus, mille abil jõuame korraga võimalikult paljude inimeste kohta käiva informatsioonini ning saame võimalikest probleemsetest inimestest teada esimesel võimalusel. E-residentsus on maailmas Eesti kui digiriigi vapiloom, kes on päris heas vormis, kuid vajab uue liigina erilist tähelepanu ja hoolitsust,“ märkis Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja, e-residentsuse programmi idee üks autoritest Ruth Annus.

Loe e-residentsuse programmist lähemalt siseturvalisuse blogist: https://siseturvalisus.wordpress.com/2020/07/28/ruth-annus-e-residentsus-on-maailmas-eesti-kui-digiriigi-vapiloom-kes-on-paris-heas-vormis/2/

Ruth Annus
Foto: Siseministeerium