Juba homme saab teoks Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT) ajaloos midagi erakordset – 20. oktoobri hommikul algab riigi suurima IT-maja esimene kahepäevane häkaton.

„Eesti tuntus digiriigina on teada paljudele ja eeskujuks mitmele riigile. Selleks aga, et olla meie digiriigis jätkuvalt eeskuju oma e-teenuste ja tegevusega, on vaja lükata sisse uus käik, leida uusi koostöövorme ning andekaid eestvedajaid,“ tõdeb SMITi peadirektor Ragner Paevere.

Ta möönab, et juba täna on SMIT riigis üheks oluliseks eeskujuks ja innovatsiooni eestvedajaks. „Meil on piisavalt teadmisi ja oskusi millegi uue loomiseks ja miks mitte seda siis ka maksimaalselt ära kasutada. SMITi häkatonil luuakse lahendusi, mis aitavad tulevikus riigil toimida efektiivsemalt ja arendatakse edasi ideid, et saaksime olla uhked oma digiriigi üle ka tulevikus,“ sõnab Paevere.

Esimene häkaton oli SMITil plaanis tegelikult juba aasta varem, ent mullu tuli üritus bioloogilise ohu tõttu edasi lükata. Häkatoni üks eestvedajatest, SMITi identiteediteenuste osakonna juhataja Grete Urbel möönab, et häkatonile esitatud ideed on väga elulised ning selge eesmärgiga ennetada või hoida kokku tööaega. „Nende ideede teostumisel võidame SMITile juurde palju väärtuslikku aega, mida kasutada teiste oluliste ülesannete täitmiseks,“ nendib Urbel ning lisab, et entusiasm on kõrge nii korraldajatel kui osalejatel – kõik tõesti ootavad hingevärinal SMITi esimest häkatoni.

Enamik häkatonile esitatud ideedest kannavad endas ka SMITi strateegilisi tegevusfookusi automatiseerida ning rist- ja taaskasutada, need aitavad lahendada kitsaskohti nii äriprotsessides kui ka tehnilistes küsimustes. Piiriteenuste osakonna juhataja Romet Saaliste rõõmustab, et huvi SMITi esimese häkatoni vastu on tõepoolest suur: „See vaid näitab, et SMITi inimesed on valmis uutesse ideedesse panustama ning leidma probleemidele nutikaid lahendusi!“

Ürituse eesmärk on piiratud aja jooksul ellu kutsuda sellised ideed ja lahendused, mille tegemiseks ei kipu igapäeva töö kõrvalt aega jääma. Kahepäevane protsess hõlmab endas kõike – alates probleemi püstitamisest kuni töötava lahenduseni jõudmiseni. SMITi häkaton paneb osalejad ümber mõtestama oma arusaamu ja arvamusi nii elupäästvast IT-st, koostööst kui ka jõust, mis on ühise koosloomise aluseks. Oluline on tulla mugavustsoonist välja ning pisut raputada nii endid, kliente kui kogu ülejäänud keskkonda.

SMIT on Eesti riigi suurim IT-asutus, kes loob ja haldab elupäästvaid ning siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme. SMIT arendab infosüsteeme peamiselt Politsei- ja Piirivalveametile, Häirekeskusele, Päästeametile, Sisekaitseakadeemiale ja Siseministeeriumile. SMITis töötab ligi 370 inimest.

Lisainfo:
Eger Karuse
Kommunikatsioonijuht
5267656
...
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus