22. ja 23. oktoobril toimusid liikmesriikidevahelised VIS Mail II sõnumivahetuse testimised, kus Eesti osales ühes testgrupis koos Austria ja Šveitsiga. Eesti sooritas edukalt kõik läbiviidud testid.

VIS Mail II on Schengeni viisataotluse teabevahetuse sidemehhanism, mis on loodud lühiajaliste viisataotluste menetlemiseks ja kooskõlastamiseks. VIS Mail II testimine viidi läbi koostöös AS Fujitsu Estonia-ga.

VIS Mail II sõnumivahetuse testimine viidi läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest rahastatud projekti „Schengeni liikmesriikide ühtse teabevahetuskanali VISMAIL II etapi arendustööd“ raames.