Projekti "Sertifikaatide kontrollimise ühtse kontaktpunkti (SPOC) loomine“ eesmärgiks oli sertifikaatidevahetuse teenuse (SPOC) väljatöötamine ja selle töösse rakendamine.

SPOCi loomise- ja kasutuselevõtmise kohustus tuleneb Euroopa Ühenduste Komisjoni otsusest K(2008) 8657, millega nähti ette ühtse sertifitseerimispoliitika rakendamist liikmesriikides väljaantavate passide ja reisidokumentide turvaelementidele ning biomeetriale.

Lähtuvalt sellest tuli igal liikmesriigil välja töötada oma riigis väljaantavate dokumentide sertifikaatide kontrollimise ja vahetamise kontaktpunkt. See tähendab, et liikmesriigid hakkavad omavahel vahetama dokumentide sertifikaatide infot, mis muudaks piirikontrolli käigus isikutuvastamise taset oluliselt turvalisemaks ja usaldusväärsemaks võrreldes praeguste võimalustega.

Projekti käigus loodi sertifikaadivahetuse teenus ning korraldati ühilduvustestimised. Ühilduvustestimisi tehti seitsme EL liikmesriigiga. Pärast projekti lõppu jätkuvad testimised saavutamaks sertifikaatide vahetamise rakendamine kõigi liikmesriikidega.

Projekti ISFB-9 “Sertifikaatide kontrollimise ühtse kontaktpunkti (SPOC) loomine” tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 288 000 euroga.

Projekt kestis 01.08.2015-30.04.2019.