30.06.2014 lõppesid projekti „EURODAC infotehnoloogiliste arendustööde I etapp“ tegevused. Projekti lõppeesmärgiks on viia EURODAC klientrakendus ESTODAC ja sellega seonduvad tehnilised süsteemid kooskõlla Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 603/2013 (EURODAC määrus) nõuete ja tingimustega. Tegevustega aidatakse kaasa Euroopa Pagulasfondi meetme – hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine, elluviimisele.

Projekti 1. etapis viidi läbi ESTODAC lahenduse ning EURODAC määruse terviklik sisuline analüüs, kaardistati olemasoleva süsteemi puudused ning koostati uue, nõuetele vastava lahenduse (sh protsess, arhitektuur, kasutajaliides jne) väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning 2. etapi tööde läbiviimiseks vajalik analüüsidokument.

Projekti 1. etapi kogumaksumuseks oli 49 381,88 eurot ning tegevusi rahastati Euroopa Pagulasfondi 2012. aasta programmi ja Siseministeeriumi kaasfinantseeringu vahenditest.