SMIT on viimase kahe aasta jooksul arendanud välja uued WISDM teenused Interpoliga andmevahetuseks ja teenuste monitoorimiseks uue kasutajaliidese vahendusel ning samuti on uuendatud Schengeni infosüsteemi Eesti osa (ESIS2), SIRENE ja ESIS2ADMIN funktsionaalsusi.

INTERLYYS WISDM teenuste abil saab edastada kadunud või varastatud dokumentide ning sõidukite andmed Interpolile.

ESIS2 peamine ülesanne on vahendada tagaotsimiste kohta käivat infot Eesti riigi ja Euroopas asuva Schengeni keskse infosüsteemi vahel ning teistele liidestuvatele süsteemidele teenust nagu piirkontrolli infosüsteem (PIKO), e-politsei, viisaregister, sissesõidukeeluregister ja paljud teised. Selles süsteemis liigub info nii tagaotsitavate inimeste, sõidukite, dokumentide kui ka muu kohta.

ESIS2ADMIN võimaldab jälgida tagaotsimiste seisu ning koostada aruandeid.

SIRENE peamine ülesanne on politseiasutuste vahelise informatsiooni vahetamine ning politseialane koostöö.

Sisejulgeolekufondist saadud toetuse abil ajakohastati nii ESIS2, SIRENE ja ESIS2ADMIN funktsionaalsusi ning arendati uus kasutajaliides ja uued teenused INTERLYYSi. Osa uuendusvajadusest tuli Euroopast, sest kesksüsteemiga infovahetuseks peab meie süsteem vastama etteantud nõuetele. Samuti vajasid ESIS2, SIRENE ja ESIS2ADMINi kasutajad uuendusi, mis aitaksid neil süsteemidest kiiremini infot kätte saada ning teeks tööd mugavamaks. Üheks näiteks saab tuua erinevate päringu kombinatsioonide visuaalne lahendus kasutajale.

Projekti ISFP-28 “SIS II arendamine politseikoostööalase infovahetuse tõhustamiseks” tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 586 939,98 euroga.