Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) kuulutas välja riigihanke, et leida partner automatiseeritud piirikontrolli väravate rentimiseks, paigaldamiseks ja haldamiseks kuni seitsmeks aastaks. Seda tüüpi väravad võimaldavad piiriületust automatiseerida ning need  paigaldatakse Tallinna lennujaama ja Narva maantee piiripunkti.

Raamlepingu eesmärk on rentida väravaid, osta nende paigaldus- ja hooldusteenust kuni seitsmeks aastaks. Lepingu maksimaalne maksumus on kuni 5 mln eurot.

„Esmane tellimus esitatakse tulevasele raamlepingu partnerile pärast lepingu sõlmimist ning selleks on 16 automatiseeritud värava paigaldus ja hooldus kuni 2022. aasta lõpuni,“ selgitas SMITi identiteediteenuste osakonna programmijuht Rein Süld. Ta lisas, et esmase tellimuse eeldatav maksumus on turu-uuringust lähtuvalt 1,4 miljonit eurot, lõplik hind selgub aga pärast piiratud hankemenetluse läbiviimist. Hiljem on võimalik juurde hankida raamlepingu alusel uusi väravaid ja moderniseerida olemasolevaid.

Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi sõnul renditakse piiripunktidesse Euroopa Liidu vahendite eest 16 automaatset piirikontrolliväravat, millega suureneb piiripunktide läbilaskevõime ja lüheneb piiriületuse aeg. „Kuna iga-aastaselt reisijate arv kasvab – möödunud aastal maismaal 8% ja lennujaamas 29% –, siis on mõistlik kasutada tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad piiriületusel järjekordi vähendada,“ selgitas Janek Mägi.

Automatiseeritud piirikontrolli väravate rendi, paigalduse ja halduse hange viiakse läbi 2-etapilise piiratud hankemenetlusena. Hankemenetluse I etapis valitakse välja viis pakkujat, kellel on kõige suurem kogemus ABC-väravate tarnimisel ja rakendamisel erinevates riikides. Hankemenetluse II etapis sõlmitakse nende pakkujatega konfidentsiaalsusleping ja edastatakse lahenduse tehnilised nõuded.

Taotlusi hankemenetluses osalemiseks saab esitada riigihangete registri kaudu kuni 30. septembrini: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1593480/general-info