2018. aasta oktoobris lõppes projekt „Operatiivraadioside võrgu tööala laiendamine“, mille eesmärk oli parandada raadiosidet piiri ja julgeolekuriskide haldamisel, kriisiohjes ja kuritegevuse vastase võitluse tegevuste toetamiseks.

Aktiivses koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga analüüsiti ja täpsustati operatiivraadioside kasutamise piiranguid ning kasutajate ootuseid erinevates piirkondades. Selle tulemusena määrati kohad kuhu projekti käigus paigaldati uued tugijaamad. Projekti lõpus tehtud raadiolevi kontrollmõõtmised näitasid operatiivraadioside kättesaadavuse olulist paranemist 17 piirkonnas üle Eesti.

Projekti ISFP/ISFB-4 „Operatiivraadioside võrgu tööala laiendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 1 405 925,55 euroga. Lisaks toetati projekti tegevuste elluviimist omafinantseeringu vahenditest 156 213,95 euroga.

Projekt kestis 01.06.2016 kuni 31.10.2018.