Jaanuaris lõppes e-politsei järjekordne tark- ja riistvara lahenduse projekti etapp, mille tulemusena asendati täielikult Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) vana e-politsei lahendus (tarkvara M-KAIRI ja autoarvutid), mis oli politseisõidukites kasutusel ligikaudu 13 aastat.

Tegemist oli projekti kolmanda etapiga, mis sai alguse 2016. aasta detsembris. Projekti III etapi tulemusena on uus lahendus kasutusvalmis kõikides politsei operatiivtöö sõidukites (kokku 444-s sõidukis, sealhulgas mootorratastel ja veesõidukites). Lisaks tehti täiendavad arendustööd e-politsei komplekti kuuluva seiremooduli tarkvaras, mis laiendab selle seadme kasutusvõimalusi. Rohkem uusi seadmeid pärast selle projekti lõppemist juurde ei soetata.

Uus e-politsei tarkvaralahendus Apollo toetab endiselt politseiüksuste tööd kiirete infopäringute pakkumisega sõltumata asukohast ja võimalik on kasutada erinevaid kaardikihte. Lisaks loodi selles etapis Apollos täiesti uued moodulid, mis avavad uusi võimalusi politseitöö tõhusamaks teostamiseks. Välja võib tuua kolm suuremat uuendust:

  1. Elektrooniline infovahetus Häirekeskuse infosüsteemiga - politseipatrullidel on esmakordselt võimalik näha sõidukis väljakutseid koos seonduva infoga ja ühe klikiga navigeerida sündmuskohale.
  2. Digitaalne teenistusleht – vahetas välja paberkandjal täidetava patrull-lehe, mis võimaldab vahetuse jooksul talletada olulise info tehtust (nt kõik tehtud päringud ja väljakutsed salvestuvad koos märkustega automaatselt)
  3. Politseinike kiirsuhtluskeskkond – võimalus politseinikel turvalises keskkonnas jagada omavahel kiirelt tööalast infot.

Endine e-politsei tarkvara (M-KAIRI) suleti täielikult 2. jaanuaril ja vanad seadmed eemaldati sõidukitest.

Tänaseks on Apollo kasutajate arv kasvanud üle 2000, sealhulgas käesoleval aastal lisandus ligikaudu 1600 uut kasutajat. Lisaks laiendati Apollo kasutusvõimalust teistes politsei tööarvutites, mis on suurendanud elektroonilist infovahetust ka teistes politseiüksustes (lisandunud on üle 600 kasutaja).

Projekti eelarve oli kokku 1 797 085 eurot. Projekti ISFP-21 „Uue välipolitsei arvutitöökoha loomine ja juurutamine PPA-s (III etapp)“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.