2019. a jaanuaris lõppes välipolitsei arvutitöökoha tarkvara (Apollo) arenduste projekti 4. etapp, mille tulemusena täiendati tarkvara uute võimalustega, mis hõlbustavad politseitööd ja aitavad senisest paremini tagada elanikkonna turvalisust.

Tegemist oli tervikprojekti viimase etapiga, mis sai alguse 2015. aastal. Projekti lõppeesmärgina asendati ca 12 aastat vana e-politsei lahendus kaasaegse, mobiilse, kasutajasõbraliku, vastupidava ja jätkusuutliku IKT-lahendusega. Eelmistes etappides juurutati riistvaralahendus kõikides Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) operatiivtöö politseisõidukites, mille tulemusena on kokku 444 sõidukit varustatud e-politsei riistvara komplektiga.

Projekti viimases etapis keskenduti ainult tarkvara edasiarendusele. Jätkati eelmistes etappides loodud tarkvara arendamist ja kaasajastati veebirakenduse raamistikku AngularJS, et tagada tarkvara parem jõudlus, turvalisus ja tulevaste arenduste jätkusuutlikkus.

Tarkvara olulisematest täiendustest võib välja tuua järgmisi uuendusi:

  • täiustati digitaalset infovahetust Häirekeskusega, mis võimaldab sündmuskohale sõitval politseipatrullil saada rohkem infot sündmuse sisu ja seotud teiste operatiivüksuste kohta;
  • täiendati reaalajas jagatava operatiivinfo edastamise võimalusi kiirsuhtluse moodulis (nt edastada kiirelt kõikidele patrullidele kadunud isiku või varguselt tabatud isiku fotot);
  • loodi võimalus politsei välijuhtidele anda patrullidele operatiivselt tööülesandeid ja jälgida nende täitmist;
  • täiendati patrulli digitaalse teenistuslehe funktsionaalsust, sh võimaldati infopäringud teistest politsei infosüsteemidest;
  • täiendati Schengeni ja Interpoli tagaotsimiste päringute teenuseid;
  • uuendati erinevaid x-tee teenuseid (siseministeeriumi haldusala väliste andmekogudega) ja parandati kasutusmugavust;
  • kaardi aadressiotsingust on võimalik otsida lisaks aadressile ka reaalajas liiklevaid patrulle.

Apollo kasutajate arv PPAs on tänaseks kasvanud ca 3000-ni ja tarkvara on laialdaselt kasutuses erinevates politseiüksustes (mitte ainult politsei välitöös).

Projekti neljanda etapi eelarve oli kokku 247 677 eurot. Projekti ISFP-27 „Uue välipolitsei arvutitöökoha loomine ja juurutamine PPA-s (IV etapp)“ tegevuste elluviimist finantseeriti EL Sisejulgeolekufondi ja Siseministeeriumi vahenditest.