Projekti lõppeesmärgiks on välja töötada ja töösse rakendada tänase e-politsei lahenduse asemele kaasaegne, kasutajasõbralik ja jätkusuutlik välipolitsei IKT lahendus. Uue välipolitsei arvutitöökoha loomise tegevused on planeeritud läbi viia mitmes järjestikuses etapis ning käesoleva projekti raames realiseeriti ja piloteeriti Politsei- ja Piirivalveameti välitöökohtadele kaks esmavajalikku veebiteenust. Esimene neist on seotud isiku, sõiduki ja objektide infopäringutega ning teine on kaardilahendus asukohtade positsioneerimiseks.

Veebiteenuste rakendamise piloteerimiseks soetati ja paigaldati politseiautodesse 10 tahvelarvutit koos kinnitustarvikutega. Piloteerimise käigus koguti veebirakenduste kasutajatelt vahetut tagasisidet ja prioritiseeriti ning järjestati järgmisena realiseeritavad funktsionaalsused.

Projekti tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 90 000 euroga.