2020. aasta augustis lõppes tarkvaraarendusprojekt ISFB-23 „Viisaregistri jätkuarendused viisaeeskirja art 22 rakendamiseks“.

Viisaeeskirja artikkel 22 kohaselt on Schengeni liikmesriikidel teatud kolmanda riigi kodanike ja isikute kategooriate puhul võimalik nõuda enne Schengeni viisa väljastamist konsulteerimist riigi pädevate asutustega. Ametlikult toimuv kooskõlastamine võimaldab läbi viia viisataotleja nõuetekohase taustakontrolli ning seeläbi kompenseerida neid riske, mida viisade väljastamine võib kaasa tuua.

Projekti käigus loodi tehniline valmisolek Eestile huvipakkuvate viisataotluste kooskõlastamiseks. Uus tehniline lahendus võimaldab konsulteerimisnõude alusel pärida huvipakkuvate riikide kodanike viisataotluste andmeid Schengeni viisainfosüsteemist, hoida neid ajutiselt puhverlahenduses ning vahendada andmeid riigisisestele kooskõlastajatele ning seejärel kooskõlastusvastuseid tagasi kesksüsteemi. Teenus võimaldab administraatoril andmevahetust seadistada ja samuti jälgida sõnumite liikumise toimimist ning korrektsust.

Projekti ISFB-23 „Viisaregistri jätkuarendused viisaeeskirja art 22 rakendamiseks" tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 99 686,40 euroga.