3. septembril 2015 lõppesid struktuuritoetuse projekti „Häirekeskuse hädaabiteadete registreerimise ja sündmuste haldamise infosüsteem“ tegevused. Projekti eesmärgiks oli luua eeldused Häirekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti kasutuses olevate erineva ülesehitusega infosüsteemide asendamiseks ühega.

Projekti käigus töötati välja tehniline lahendus ühtsel hädaabinumbril Häirekeskusele laekuvate hädaabiteadete vastuvõtmiseks ja menetlemiseks ning hädaabiteenuse osutajatele infovahetuseks ja sündmuste menetlemiseks ühtses tarkvaras.

ÜHKIS ehk ühendhäirekeskuse uus tehniline lahendus võimaldab operatiivsemat ja tõhusamat hädaabiteadete menetlemist, säästab menetlemiseprotsessis aega, võimaldab senisest kiiremini abi saata ning seeläbi inimelusid päästa.

Uue tehnilise lahendussuuna väljatöötamiseks kaardistati tööprotsessid, ühtlustati ärivajadused, projekteeriti tehniline lahendus ning teostati arendustööd. Edasise sammuna on kavas projektiga saavutatud tulemite kasutuselevõtmine Häirekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti töösaalides.

Projekti tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist 343 696,15 euroga.