30.06.2014 lõppesid mitmeaastase (2011-2013) Välipiirifondi projekti nr VPF 2012-7 „Piirikontrolli infosüsteemi (PKIS) tarkvara ja andmebaasi platvormi vahetus“ teise programm-aasta tegevused.

Kolme aastaprogrammi raames elluviidava projekti tulemusena luuakse uus ja tõhusam piirikontrolli teenust toetav tehniline lahendus koos seda toetava taristuga, mida kasutatakse Euroopa Liidu välispiiridel Schengeni piirieeskirja nõuetele vastava piirikontrolli teostamiseks.

2012. aastaprogrammi raames arendati välja uus piirikontrolli teenust toetav tarkvara ning hangiti ja juurutati teine osa piirikontrolli teenust toetavast taristust.

Projekti „Piirikontrolli infosüsteemi (PKIS) tarkvara ja andmebaasi platvormi vahetus“ kogumaksumus 2012. aasta programmi raames oli 781 608,66 eurot ning seda kaasrahastas Euroopa Liit Välispiirifondi kaudu.