Lõpule on viidud mitmeaastase (2011-2013) Välispiirifondi projekti nr VPF 2013-7 „Piirikontrolli infosüsteemi (PKIS) tarkvara ja andmebaasi platvormi vahetus“ viimase ehk kolmanda aastaprogrammi tegevused.

Kolme aastaprogrammiga elluviidud projekti lõpptulemusena loodi uus ja senisest tõhusam piirikontrolli teenust toetav tehniline lahendus koos taristuga, mida kasutatakse Euroopa Liidu välispiiridel Schengeni piirieeskirja nõuetele vastava piirikontrolli tegemiseks.

2013. aastaprogrammi raames hangiti ja juurutati uut tehnilist lahendust toetav taristu, mis hõlmab kaugligipääsu lahenduse seadmeid koos vajalike litsentside ja tootetoega, andmesalvestuse lahendust, varusidekanali jaoks vajalikke võrguseadmeid ning võeti uus piirikontrolli teenus kasutusele.

Projekti „Piirikontrolli infosüsteemi (PKIS) tarkvara ja andmebaasi platvormi vahetus“ kogumaksumus mitmeaastase programmi raames kokku oli 1 219 705,56 eurot (sh 2013. aastal 281 271,58 eurot).

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Välispiirifondi kaudu.