Projekti „Tagasisaatmismenetlust toetava infosüsteemi Illegaal2 arendamine“ eesmärgiks oli täiendada infosüsteemi funktsionaalsusi ning lisada juurde uusi X-tee teenuseid, et toetada kasutajat tagasisaatmise menetluse läbiviimisel.

Projekti käigus tehtud arendustest olulisemad on:

  1. täiendati Illegaal2 menetluse läbiviimist tagasisaatmise taotluste dokumentidega (sh loodi EL reisidokumendi vorm);
  2. loodi isikute vaheline perekonnapõhine sidumine infosüsteemis, et teada millised registreeritud isikud moodustavad perekonna;
  3. rakendati erimeetmete lisamine, kuvamine ja protokollimine;
  4. integreeriti uued X-tee isikupõhiseid päringud nii haldusalast kui haldusala välistest infosüsteemidest (nt UUSIS, PIKO, VIS, EHIS jt);
  5. loodi võimalus Illegaal2 infosüsteemis registreerida sissesõidukeelu andmed ning edastada lahkumisettekirjutusega kehtestatud sissesõidukeelu andmestik infosüsteemi UUSIS Skeeld;
  6. loodi võimalus seoses isiku viibimisega arestimajas tekkinud andmete töötlemiseks ja säilitamiseks Illegaal2 infosüsteemis;
  7. rakendati kinnipidamiskeskuse dokumentide vormistamine ja säilitamine Illegaal2 infosüsteemis;
  8. täiendati statistiliste andmete edastamist statistika andmeaita (Frontex, IRMA);
  9. loodi Illegaal2 infosüsteemi sündmuste ja muudatuste logi, et ametnikul oleks võimalus andmete muutmist jälgida. Arenduse tulemusena kuvatakse menetlejale kõiki ametnike poolt tehtud muudatusi isikuandmete kaardil (nt kontaktandmete muutmised, sugulaste andmete muutmised, kinnipidamiskohtade andmete muutmised jne).

Projekti AMIF2018-1 „Tagasisaatmismenetlust toetava infosüsteemi Illegaal2 arendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 161 280 euroga.

Projekt kestis 01.05.2018 kuni 31.05.2019.