30.04.2016 lõppesid Sisejulgeolekufondi projekti ISFB-2 „Viisataotluste kooskõlastamise infosüsteemi loomine“ 1. etapi tegevused. Projekti tegevuste raames viidi edukalt läbi eelanalüüs ning koostati põhjalik eelanalüüsi dokumentatsioon, mille tulemid on sisenditeks projekti 2. etapi tegevusteks, mille raames arendatakse välja ja juurutatakse uus viisataotluste kooskõlastamise infosüsteem.

Projekti tegevuste elluviimist rahastas 22 829,65 euroga Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.