Novembris lõppes projekt, mille abil paigaldati Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) laevale Pikker uus andmesidelahendus ja uuendati merevalvekeskuse raadiojaamasid.

Varem kasutusel olnud seadmed ei taganud riigipiiri valvamiseks vajalikku järjepidevat sideühendust ja seetõttu vajasid piirivalvurid uusi meresideseadmeid ja raadiojaamasid. Tänu tehtud tööle tõsteti Eesti riigipiiri kontrollimise võimekust, mis vastab nüüd rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele.

Projekti käigus paigaldati piirivalvelaevale satelliitside seadmed, mis tagavad piirikontrolli läbiviimisel parema andmeside. Samuti seati merevalvekeskustes sisse kesk- ja lühilaine raadiojaamad koos vajaminevate seadmetega ning koolitati inimesi, kes neid kasutama hakkavad.

Sisejulgeoleku projekti ISFB-1 „Mereside raadio- ning andmesidesüsteemide täiustamine“ tegevuste elluviimist rahastasid 216 594,10 euroga Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.