Veebruaris lõppesid Päästeameti ja Häirekeskuse andmelao infosüsteemi PÄHKAL arendused, mis algasid 2016. aasta veebruaris.

Projekti eesmärk oli suurendada Päästeameti ja Häirekeskuse analüüsivõimekust ning seeläbi saada täpsemaid riski- ja ohuhinnanguid, koostada prognoose ja analüüse, mis toetavad erinevate tasemete juhtimisotsuseid.

Projekti vältel arendati Päästeametile ja Häirekeskusele andmelao infosüsteemid, kuhu integreeriti nende põhiinfosüsteemide andmed. PÄHKAL andmeladu on terviklik ning arendatav infosüsteem, mis haakub SMIT-i andmelaosüsteemi arhitektuuriga.

PÄHKAL on andmelao infosüsteem, kus Päästeametil ja Häirekeskusel on võimalik teha oma tööks vajalikke aruandeid ja analüüse ning vaadata juhtimislaualt koondatult olulisemaid mõõdikuid.

Projekti ISFP-18 „Päästeameti ja Häirekeskuse valdkonna andmelao infosüsteemi väljaarendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 295 788,60 euroga.