Märtsis lõppes pea kahe aasta pikkune projekt, mille tulemusena võeti piiri- ja tugivaldkonna elutähtsates infosüsteemides kasutusele uus x-tee 6 versioon.

Projekti käigus analüüsiti x-tee 5. versiooni teenused, mille tulemusel korrastati olemasolevaid x-tee teenuseid ja ühtlustati üldist x-tee arhitektuuri, mis võimaldab tulevikus toimuvaid arendusi paremini korraldada ja juhtida.

Oluliseks uuenduseks X-tee 6. versioonis on sellel edastatavate sõnumite turvalisus ja tõendatud terviklus ning vastavus digitaalallkirja seadusele.

Riigi elutähtsad infosüsteemide andmevahetuskihid on tänu X-tee 6. versiooni kasutusele võtuga varustatud ajakohaste turvameetmetega.

Projekti „X-tee 6. versiooni juurutamine piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister)“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 271 409,75 euroga.