Projekti "Piirivalve seiresüsteemide raadiolinkide turvamine“ eesmärk oli tagada turvaline ja katkematu infovahetus piirivalve mereseire- ja idapiiri süsteemides ning kordonites. Projekti raames hangiti uus raadiolinkide tehniline lahendus ning uuendati tark- ja riistvara.

Kuna suur osa piirivalve seiresüsteemide ja kordonite andmevahetusest toimub raadiolinkidel, siis oli oluline maandada ka kõik võimalikud tehnilised turvariskid. Uus tehniline lahendus toetab haldusvõrgus turvatud protokolle ja ligipääsu õiguste haldust.

Projekti tulemusena suureneb seiresüsteemide töökindlus, jätkusuutlikkus ning andmeside võrgu turvalisus, mis aitab vältida turvariske ja hilisemat amortiseerunud seadmete ülalpidamiseks suurenevat halduskulu.

Kokku soetati ja uuendati raadiolingid 44 asukohas kõikide seiresüsteemidega seotud radaripositsioonidel ja kordonites.

Projekti ISFB-27 "Piirivalve seiresüsteemide raadiolinkide turvamine" tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 130 000 euroga. Projekt kestis 01.03.2018 kuni 31.01.2019.