Projekt "Piirikontrolli infosüsteemi PIKO jätkuarendustööde läbiviimine" oli Välipiirifondi projekti "Piirikontrolli infosüsteemi (PKIS) tarkvara ja andmebaasi platvormi vahetus" jätkuprojekt, mis kestis 05.01.2015 – 30.06.2015.

Projekti eesmärgiks oli realiseerida uues piirikontrolli infosüsteemis PIKO puuduolevad funktsionaalsused, mida ei olnud võimalik realiseerida PIKO live eeldustena ning nõuetekohaselt litsentseerida PIKOs kasutatav virtualiseerimistarkvara VMware.

Projekti raames loodi tehniline võimekus riigist väljuvaid kaitseväe kohustuslasi kontrollida vastu Kaitseressursside Ameti infosüsteemi, mis eriolukorras on väga oluline. Uue funktsionaalsusena liidestati PIKO mitme erineva siseriikliku infosüsteemiga nagu näiteks e-piirijärjekorra süsteem Goswift, mis annab võimaluse saada otse PIKOst ülevaadet ootealalt väljunud sõidukite broneeringutest ja lihtsasti ära kasutada juba olemasolevaid sõidukite andmeid piiriületuste fikseerimisel. Selle tulemusena väheneb piiriületusandmete sisestusele kuluv aeg.

Automatiseeriti mereliikluse dokumentide edastamine Veeteede Ameti infosüsteemist EMDE PIKOsse. Kui varasemalt pidid piirivalvurid käsitsi ühest rakendusest teise laevareisijate ja meeskonnaliikmete nimekirju eksportima/importima, siis nüüd toimub andmevahetus automatiseeritult. Projekti skoopi kuulus samuti PIKO rakenduse ja tehtavate päringute optimeerimine, et veelgi tõhusamalt ära kasutada IKT valdkonna võimalusi Euroopa Liidu välispiiri piirikontrollis.

PIKO lahenduse väljatöötamist rahastati Euroopa Liidu Välispiirifondi projekti „Piirikontrolli infosüsteemi PIKO jätkuarendustööde läbiviimine“ vahenditest 144 996 euroga.