Märtsis lõppes pea kahe aasta pikkune projekt, mille tulemusena on politsei- ja päästevaldkonna elutähtsates infosüsteemides kasutusele uus x-tee 6 versioon.

Projekti käigus hangiti turvalist allkirjastamist võimaldav (HSM – Hardware Secure Modul) seade ja analüüsiti x-tee 5. versiooni teenused, mille tulemusel korrastati olemasolevaid x-tee teenuseid ja ühtlustati üldist x-tee arhitektuuri, mis võimaldab tulevikus toimuvaid arendusi paremini korraldada ja juhtida.

Oluliseks uuenduseks X-tee 6. versioonis on sellel edastatavate sõnumite turvalisus ja tõendatud terviklus ning vastavus digitaalallkirja seadusele.

Riigi elutähtsad infosüsteemide andmevahetuskihid on tänu X-tee 6. versiooni kasutusele võtuga varustatud ajakohaste turvameetmetega.

Projekti „X-tee 6. versiooni juurutamine politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides ning tehniliste vahendite hankimine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 335 418,69 euroga.